11 mars 2020
Statslåneräntan 30 november var minus 0,09 % men 1,25 ska användas.
Den 30 november 2019 var statslåneräntan - 0,09 procent. Till detta ska en procent adderas. Det skulle ha inneburit att schablonintäkten blev - 0,09 + 1 procent av kapitalunderlaget, dvs 0,91 procent. Men den ränta man ska räkna med får lägst vara 1,25 procent, så denna gång är det 1,25 procent som ska användas.

Skatten på kapitalinkomster är 30 procent, vilket innebär att din skatt på kapitalunderlaget blir 0,30 ggr 1,25 = 0,375 procent. 
Uppdaterat 2020-03-11