DEL 2: APPLE I FRAMTIDEN.

 
VAD ÄR RISKEN?

Nokia som jag tidigare analyserat på denna webbplats har ett problem: att de är mycket diversifierade och spridda i sitt bolag mellan affärsområden. Nokia kan förmodligen aldrig blända med drömmar och utopier som Apple har gjort, utan som alltid när Nokia har vänt upp vid de historiskt fyra tillfällena, är anledningen att de är teknologiskt överlägsna så att man vinner en viss mängd köpare.

För Apples del har man börjat prata om hotet från Samsung men kanske egentligen Google, som med sitt Android har vunnit en överväldigande marknadsandel utav de operativsystem som sitter i dagens olika smartphones. Apples framtid, som jag förstår utan att såklart veta, är att fortsätta integrera de olika medierna som: Mobil terminal, Läsplatta, persondator och TV.

De konsumenter som jag varit i kontakt med upplever Apples produkter som lättanvända och väldigt logiska i sitt utförande. Jobs var minimalist och perfektionist, var aldrig nöjd och fann ofta små fel med en produkt som skulle till att lanseras. Idag är Tim Cook VD för företaget, och han har fått en stor uppgift att mantla efter Steve Jobs bortgång 2011. Apple har haft en del ifrågasättningar för innovation i och med lanseringarna av iPhone5 och själva idén med iPad mini, vilket lett till bryderi för analytiker, branschfolk och andra bedömare.

Kritiken till trots har framgångarna fortsatt enligt ett utdrag från Apples rapport Q3 2013 (I Sverige Q2 2013: ““We are especially proud of our record June quarter iPhone sales of over 31 million and the strong growth in revenue from iTunes, Software and Services,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “We are really excited about the upcoming releases of iOS 7 and OS X Mavericks, and we are laser-focused and working hard on some amazing new products that we will introduce in the fall and across 2014.”

MINA EGNA TANKEGÅNGAR OM APPLE: 
(Allt skrivs nedan i svenska kronor. ASP = Average Sales Price)

Är bolaget ett "hype-objekt" likt de forna IT-bolagen år 2000?! Knappast om man tittar på vad faktiskt Apple tjänar i reda pengar. Bolaget kommer enligt snittprognosen att ha en försäljning av nya iPhones på en marknadsandel på c:a 17 % (lågt räknat) på en totalmarknad av c:a 900 miljoner "smarta" enheter 2013.

BERÄKNINGAR:

Apple kommer således att sälja 153 miljoner iPhones med en marginal som sjunker till 20 %. Om vi anger ASP till 3500 kr per enhet vilket inte vore för högt räknat så bör vinsten per iPhone åtminstone vara 700 kr per såld enhet. Detta ger 153 milj. enheter * 700 kr= 107.1 MDR i nettovinst. För iPaden som kommer uppgå till en försäljning på runt 60 miljoner enheter så kommer marginalen vara runt 15 % . En iPad bör ligga på samma nivå ungefär i snitt "globalt" och då alltså ge: (ASP för iPad / iPad mini) 3500 * 0.15= 525 kr / enhet i nettovinst. 60 milj. enheter * 525= 31.5 MDR i nettovinst.
För datordelen, Apple-TV och övriga tillbehör kan man via överslaget anta att det ger c:a 10 MDR i nettovinst.

Så på de områden Apple har nu på marknaden kan man summera vinsten till:
107.1 MDR (iPhone) + 31.5 MDR (iPad) + 10.0 MDR (övrigt) ger summerat: 148.6 MDR i nettovinst om man räknar med en klart tuffare konkurrens vilket många befarar. På börskursen (24 Juli), $ 441.0 ger detta ett börsvärde på 2665 MDR kr.

Detta ger P/E-talet: 2665 / 156.5= 17.93 år att tjäna in vinsten som just nu Apple är värderat till. Lägger vi därtill bolagets tillgångar som är över 700 MDR så får vi "NettoP/E" på: 2566 MDR - 700 MDR= 1866 MDR / 156.5= 11.92 vilket är i nivå med de svenska storbankerna (SHB, Nordea, SEB och Swedbank). 
 
KÖPA NU? KÖPA SENARE?

Svårigheten med beräkningen och varningen i denna analys är just hur 2014 kommer se ut. Jag vågar inte här göra en kvalificerad bedömning om Apples marginaler sjunker fortare än vad produkter etableras via nya marknader (främst Asiatiska). Min egen hantering av situationen är att man kan avvakta ett köp tillsvidare. Samsung belönas endast ett P/E-tal på modesta 8.3 (Kanske med hänsyn av konglomeratprofilen som Samsung har i allt vad de levererar) Men elektronikmarginaler får aldrig jämföras med de unika varumärkena som exempelvis: Coca-cola, Gillette eller Marlboro levererar, anser jag. Dessa varumärken har i decennier visat sig vara accepterade med ett högre pris gentemot konkurrenterna.

Du får i väntan på klarhet en utdelning på $ 12.2 per år, som delas ut med $ 3.05 per kvartal vilket ger ungefär 2.75 % i direktavkastning på $ 441.0 i kurs. Det har även obekräftat från bolaget kommunicerats extra utdelning framöver, om bolaget inte finner nåt realistiskt köpobjekt på marknaden.

En spännande framtid till mötes där jag hoppas att var och en tänker efter noggrant innan köp görs på större summor än 5 % av portföljen!


Josef Styf. UPPSALA 2013-08-22 
 
 
 
 
 
 
 

Uppdaterat 2014-06-14