Det är Skatteverket som ska svara på frågor om lagstiftningen om ISK och bankerna som ska berätta hur man gör i praktiken när man handlar med värdepapper hos dem på ett ISK.


Länk till Skatteverkets frågespalt: Kära fru ISK, hur ska jag göra?
Uppdaterat 2019-08-25