Informationen på investeringssparkonto.fr produceras av civilekonom Ariel Borenstein med 30 års anställning på Skatteverket, numera journalist och entreprenör.

Aktieanalyserna 
produceras av oberoende analytiker Josef Styf.

Informationen på Ordoma produceras av ett team matematiker.

Uppdaterat 2017-04-25