Skatteverkets information om Investeringssparkonto 

Från år 2019: Här är en länk till Skatteverkets senaste sammanställning av alla regler om Investeringssparkonto.

   REGLER FÖR INVESTERINGSSPARKONTO.
Uppdaterat 2019-08-25