Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Volvo: historia
Volvo: analys. Del 1
Volvo: analys. Del 2
Procter & Gamble: historia
Tvättmedlet Yes säljs av Procter & Gamble
Värdering av Procter & Gamble
Investor: historia
Investor: analys
Nokia: historia.
Nokia: analys.
Apple: historia
Apple: analys. Del 1
Apple: analys. Del 2
Hennes & Mauritz: historia
H & M: analys. Del 1
H & M: analys. Del 2
H & M: slutsatser av analysen.
Walt Disney: historia i årtal.
Walt Disney: Analys. Del 1
Walt Disney: Analys. Del 2
Walt Disney: Analys. Del 3.
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
Från Musse Pigg till Star Wars:

Analys av WALT DISNEY COMPANY, Del 3.
(Analytiker Josef Styf. (2016-04-16)

BOLAGSFAKTA .

Innan vi börjar värdera och analysera bolaget ger vi först fakta nödvändiga för att förstå analysen av bolaget och dess aktie. (Vi tar upp siffrorna i huvudsak i SEK, dvs i svenska kronor)
Walt Disney har per den 4 Mars 2016 drygt 1.63 MDR aktier utestående med en aktiekurs på 98.48 dollar per aktie. Detta ger ett börsvärde på hisnande $ 160 MDR eller konverterat till svensk valuta 1.357 MDR SEK! Det kan jämföras med Time Warner som "endast" är värt 460 MDR SEK!
Walt Disney har en försäljning på 456 MDR SEK årligen och har en nettovinst c:a 75 MDR SEK årligen. Tillväxten för omsättning var 14 % 2015 och 12 % för nettovinsten per aktie. Det är med andra ord kraftig vinsttillväxt även om man ser att marginalen totalt sett börjat rundas av lite i takt med att försäljningen ökar.


OMSÄTTNING OCH FÖRTYDLIGANDE PER AFFÄRSOMRÅDE

1. Media Networks: 44 %
Tv-kanaler som Disney Channel, ABC Family, SOAPnet, ESPN och AETN).
Intäkter genereras från abonnemangsavgifter, försäljning av program och shower till tredje part samt annonsintäkter.

2. Parks and Resorts: 31 %
Temaparker och kryssningsfartyg.
Intäkter genereras från entréavgifter, hotell och försäljning av allt från mat, accessoarer och souvenirer.

3. Studio Entertainments: 14 %
Filmproduktion och lansering.
Intäkter kommer från produktion av filmer, men även distributionsavgifter. Även DVD-försäljning och via annan media som "Pay-per-view" går in under detta segment.

4. Consumer Products: 8.5 %
Leksaker, kläder etc.
Licensintäkter står för en stor del av omsättningen här liksom publicering av diverse tidsskrifter. En leksaksförsäljningskedja finns också med flest butiker i Nordamerika.

5. Interactive: 2.5 %
Mobil- och dataspel, sociala nätverk etc.
Intäkterna är både från egen produktion och från licenser.

KOMMENTAR TILL OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE

Det man kan notera av omsättningsfördelningen är att "Media Networks" och "Parks and Resorts" står för hela 75 procent av den totala omsättningen. Det ger direkta funderingar på vilka möjligheter Disney har inom segmenten "Consumer Products" och "Interactive" som har marginaler skyhögt över de tre resterande segmenten!?

Affärsområden 1-3 kräver massor av investeringar och dyra marknadsföringskampanjer för att promota exempelvis en ny film eller underhåll av en nöjespark där det krävs betald arbetskraft. Affärsområden 4-5 sker nästan bara som royaltyintäkter eller med en mycket begränsad arbetskraft på deras Interaktiva sida. Här tror jag Disney kan se fram mot en mycket lönsam framtid när omsättningen ökar och marginalen per intjänad dollar är skyhög.


VÄRDERING

Walt Disney kanske upplevs av många som högt värderat men tittar vi närmare på de möjligheter bolaget har så anser jag aktien relativt lågt värderat i förhållande till risken. Bolaget har ett börsvärde enligt den 4 Mars 2016 på 1357 MDR SEK med en nettovinst på 85 MDR SEK prognostiserat för 2016. Det ger 1357 / 85= 15.96 i P/E-tal för år 2016.
Antag att de tre stora affärsområdena växer med måttliga 5 % per år, medan de två små växer i tvåsiffriga tal. Då kan man anta c:a 7 % tillväxt per år utan cykliska svängningar (vilket man ju har t.ex. i verkstadsbolagen).
Man kan ganska enkelt dra slutsatsen att värderingen är lockande för ett köp!? Vad är risken?!


RISKBEDÖMNING

På senare tid har en vikande efterfrågan på prenumeranter via sportnätverket ESPN givit analytikerna skrämselhicka. Jag frågar mig hur stor kostnad har Disney uppbundet i form av personal och resurser för att drabbas av de avhoppen?!

Jag tror allting inom sociala nätverk, spel och övrigt medialt interaktivt material är föränderligt. Endast nätverket Facebook verkar vara opåverkat av denna omvärldsfaktor. (Facebook är just nu för övrigt nästan dubbelt så högt värderat som Walt Disney*NOT). Men jag anser att bredden och Disney's starka varumärkesportfölj ger ägaren ett gott skydd i den mångfald bolaget agerar från.


SUMMERING

Med Star Wars, Musse Pigg & Co och varumärket Marvel så har Walt Disney enligt mig en oinskränkt makt över barnens (inkluderat vuxna barn) framtida konsumtion. Betänk att bolaget dessutom endast har en etablering i dryga 40 länder så att de fortsatt kommer att ta nya marknader i besittning, så ser framtiden onekligen ljus ut.

Man kommer ha konkurrens om det mediala innehållet och smakerna drar alltid åt olika håll. Men styrkan, anpassningen och den kulturella ådran som attraherar syn på komik och underhållning har varit vinnande hittills och kommer så förbli. Verksamheten kommer att växa i omsättning och ännu mer i lönsamhet.
Jag skulle råda att köpa aktien och stoppa den i byrålådan för en lång framtid. På kort sikt kan aktien från detta läge (4 Mars 2016) både gå upp eller ner. Detta får bli mitt slutord och hoppas läsarens nyfikenhet på bolaget har väckts!

Uppdaterat 2017-02-27
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum