Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Volvo: historia
Volvo: analys. Del 1
Volvo: analys. Del 2
Procter & Gamble: historia
Tvättmedlet Yes säljs av Procter & Gamble
Värdering av Procter & Gamble
Investor: historia
Investor: analys
Nokia: historia.
Nokia: analys.
Apple: historia
Apple: analys. Del 1
Apple: analys. Del 2
Hennes & Mauritz: historia
H & M: analys. Del 1
H & M: analys. Del 2
H & M: slutsatser av analysen.
Walt Disney: historia i årtal.
Walt Disney: Analys. Del 1
Walt Disney: Analys. Del 2
Walt Disney: Analys. Del 3.
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
VOLVO: ANALYS. DEL 2.VOLVOS VÄRDERING

Lönsamheten för ett företags handlar om vilken marginal man kan generera. Det gäller att förbättra denna över tid. Volvo ämnar nu försöka passera en rörelsemarginal på 7 %. Problem uppstår när bilparkerna är fyllda och/eller kunderna till Volvo inte har investeringsbehov. För detta prognosticerade (förhoppning) lönsamhetstal krävs då att Volvo kan parera bättre när konjunkturen viker och efterfrågan på bolagets produkter går sämre.

VOLVOS BERÄKNINGAR:

Tidigare i texten ovan har Volvos antal utestående aktier och aktiekurs redan omnämnts där vi nu vet att börsvärdet beräknat på slutkursen den 13 Maj är 233 MDR. För att göra denna övning övergriplig börjar man med att på en 10-års period titta på vissa nyckelfakta som listas nedan.

1. FÖRÄNDRING i antal utestående aktier.

I och med att Volvo hade en aktiesplit våren 2007 så har antalet utestående aktier gått från dagens 2.128 MDR jämfört med antalet Maj 2007 som då var c:a 0.405 MDR stycken. Man kan tydligt se att någon förändring i antalet utestående aktier har ej hänt förutom spliten. Volvo har varken emitterat eller återköpt aktier i någon större utsträckning. Man har endast reserverat en liten andel aktier i form av incitament eller bonusrelaterade avsättningar som påverkat totalt med c:a 5 procent på en 10-års period.

2. UTDELNING och eventuell utdelningstillväxt.

Volvo har givit sina aktieägare 35.35 kr per aktie inklusive extrautdelning på 5.00 kr under en 10-års period. Dagens utdelning som är 3.00 kr indikerar att utan extrautdelningen för 2006 så har utdelningen i princip varit stillastående under denna period. Man kan jämföra med Atlas Copco som nästan fyrdubblat utdelningen för tioårsperioden. Medräknat de inlösenprogram Atlas Copco senare år har initierat.

3. VINSTTILLVÄXT PER AKTIE

fram till år 2025 bör vara 4 % årligen. Om Volvos diskonterade resultat baserat på åren 2005-2014 som då var 11 MDR per år (om man bortser från förlusten 2009 på dryga 14 MDR och ersätter den med en vinst på 10 MDR) och då multiplicerar 11 MDR med 1.04 i tio år får vi en vinst år 2025 på 16 MDR. Varför tillväxten anges så lågt är på grund av att det kommer sannolikt ett par mindre bra år med vikande efterfrågan. Antag att omsättningen från år 2005 till och med 2014 ökade från 240 MDR till knappt 283 MDR, vilket skulle ge en omsättningstillväxt på 17.9 %.

SUMMERING

Man vill så gärna att Volvo som Sveriges mest kända varumärke skall prestera väl. Men siffrorna talar ett mer krasst språk. Om vi jämför Volvo med ett superstabilt bolag som Johnson&Johnson så har denne en värdering av c:a 19 i P/E-tal. Då skall detta bolag premieras kraftigt eftersom det har haft över 50 år av höjda utdelningar, stabil tillväxt på både omsättning och vinst i decennier. Volvo har inte mer än 12-13 i P/E-tal och med en genomsnittlig vinst i trakterna 15 MDR per år så skulle Volvosnuvarande värde vara: 13 i P/E-tal * 15 MDR= 195 MDR. Det betyder att vi får dividera 195 MDR SEK med 2.128 MDR aktier och får då en börskurs på 91.63 kr. Det betyder att Volvos aktie inte längre riktigt är billig, om man ska ha en viss "margin of safety".

SLUTORD

Många kanske ser mer optimistiskt och kan skönja både omsättningsökningar med en kostnadsskicklig ledning som kan klämma fram marginalenhet på enhet. Jag skulle gärna vilja att det blev så.

Men föredrar då att via Industrivärdens aktie tillgodogöra mig den förtjänsten då jag kan luta mig mot andra stabila innehav om Volvos framgång uteblir. Ett tips på vägen för den som väldigt gärna vill äga aktien är att månadsspara kontinuerligt och då vara med om både uppgångar och fall vilket är gynnsamt i längden.

På återseende

Josef StyfUppdaterat 2015-06-21
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum