Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
I vilket land ska du betala skatt?Skatteverket anser att schablonintäkt på investeringssparkonto är en sådan inkomst som omfattas av skatteavtal.

När en person är obegränsat skattskyldig i Sverige men har hemvist i den andra staten enligt ett skatteavtal tillämpas artikeln om annan inkomst, det vill säga motsvarigheten till artikel 21 i OECD:s modellavtal.

För den som är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist här enligt ett skatteavtal tillämpas däremot artiklarna om olika slags inkomster när det ska avgöras om den andra staten har rätt att beskatta inkomsten och om skatteuttaget i denna stat är i överensstämmelse med avtalet.

En begränsat skattskyldig person som har ett investeringssparkonto beskattas på konventionellt sätt i Sverige. Någon schablonintäkt ska inte beräknas för dessa personer.

Utdelning på svenska tillgångar på kontot beskattas med svensk kupongskatt. Skatteavtal kan dock begränsa Sveriges beskattningsrätt.(Skatteverket 2012-07-13, dnr 131 415888-12/111)
Uppdaterat 2015-05-31
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum