Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Volvo: historia
Volvo: analys. Del 1
Volvo: analys. Del 2
Procter & Gamble: historia
Tvättmedlet Yes säljs av Procter & Gamble
Värdering av Procter & Gamble
Investor: historia
Investor: analys
Nokia: historia.
Nokia: analys.
Apple: historia
Apple: analys. Del 1
Apple: analys. Del 2
Hennes & Mauritz: historia
H & M: analys. Del 1
H & M: analys. Del 2
H & M: slutsatser av analysen.
Walt Disney: historia i årtal.
Walt Disney: Analys. Del 1
Walt Disney: Analys. Del 2
Walt Disney: Analys. Del 3.
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
VOLVO: ANALYS. DEL 1.ÄGARBILD OCH NULÄGE.

AB Volvo är moderbolag för Volvokoncernen med det officiella namnet Volvo Group. Volvo tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem. Koncernen erbjuder även finansiella tjänster.

Volvo har idag c:a 100.000 anställda med produktion i 19 länder och försäljning på omkring 190 marknader. Volvoaktien är noterad på Stockholmsbörsen. Ordförande är f. d. Ericssonchefen Carl-Henrik Svanberg som även sitter som ordförande i det brittiska oljebolaget BP PLC (British Petroleum) .

År 1999 sålde Volvo bilproduktionen Volvo Personvagnar till amerikanska Ford Motor Company, som 2010 sålde det vidare till kinesiska Geely. Huvudkontoret för AB Volvo ligger i Torslanda på Hisingen i Göteborg. Inom Volvo Group är de två största (framförallt mest aktiva) ägarna Cevian Capital Partners med 14 procent och det Lundbergsledda Industrivärden med 21 procent av rösterna per den 4 Maj 2015.

Den pressade lönsamhet Volvo har dragits med under senare år i jämförelse med Scania, har givit en önskan om att någonting måste förändras.

VOLVO ANNONSERAR NY VD 22 APRIL 2015.

Den 22 April 2015 meddelades att vd Olof Persson fick flytta på sig efter nära fyra år på posten. Tunga aktieägare har inte varit nöjda med tempot i det förändringsarbete som Olof Persson hade lett, där nu istället Scanias vd Martin Lundstedt får ta över stafettpinnen. Huruvida denna ledningsförändring kommer att yttra sig till gagn eller ej för Volvo är det nog för tidigt att sia om i dagsläget. Uppenbart har det dock varit att de större ägarna ämnar ta krafttag för att försöka nå de mål man har satt upp för koncernen.

VOLVO I SIFFROR .

13 Maj 2015 hade Volvo-aktien kursen 109,50 kr på börsen och företaget hade 2.128.420.220 aktier utestående vilket ger börsvärdet:

109.50 SEK ggr 2.128.420.220 st= 233 miljarder kronor.

Omsättningen uppgår till dryga 300 MDR SEK årligen med ett volatilt rörelseresultat från år till år. Lastbilarna står för 60 % av den totala omsättningen och resterande affärsområden uppgår således till 40 %. Europa är Volvos största marknad geografiskt.

Just de volatila resultaten orsakade av konjunktursvängningar ger ofta en svåröverskådlig bild av bolagets intjäningsförmåga på ca 5 års sikt. Sett över en längre tidsperiod är Volvo ett tillväxtbolag som på 15-20 år kommer att ge en god avkastning, likt flera andra välskötta verkstadsbolag. Det är osäkerhet om den framtida värderingen hos marknadens aktörer som ligger till grund för de stora rörelserna i Volvos aktiekurs.

I del två av min analys (som publiceras inom kort) är min ambition att försöka se Volvos diskonterade värde utslaget för en 10-årsperiod (dvs till 2025).

Uppdaterat 2015-06-21
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum