Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Volvo: historia
Volvo: analys. Del 1
Volvo: analys. Del 2
Procter & Gamble: historia
Tvättmedlet Yes säljs av Procter & Gamble
Värdering av Procter & Gamble
Investor: historia
Investor: analys
Nokia: historia.
Nokia: analys.
Apple: historia
Apple: analys. Del 1
Apple: analys. Del 2
Hennes & Mauritz: historia
H & M: analys. Del 1
H & M: analys. Del 2
H & M: slutsatser av analysen.
Walt Disney: historia i årtal.
Walt Disney: Analys. Del 1
Walt Disney: Analys. Del 2
Walt Disney: Analys. Del 3.
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
VOLVO: historia.BEGYNNELSEN

AB Volvo bildades 1926 som ett dotterbolag inom SKF med Assar Gabrielsson som verkställande direktör och Gustaf Larson som vice vd och teknisk chef. De hade sedan 1924 tillsammans arbetat med planeringen och konstruktionen av den första Volvobilen. I augusti 1926 lyckades de övertyga ledningen inom SKF att tillverkning av bilar skulle kunna bli en lönsam verksamhet och gynna den egna utvecklingen och försäljningen av kullager.

AB Volvo var då ett vilande bolag som inregistrerats av SKF redan den 5 maj 1915 med dåvarande reklamchefen Björn Prytz som idégivare. Den ursprungliga planen för bolaget Volvo var att använda det som ett varumärke för en speciell serie av kullager. Detta bolag skulle vara riktat mot den amerikanska fordonsmarknaden. Men detta skrinlades tidigt och den första bilen blev presenterad 14 April 1927.

URSPRUNGET TILL ARBETSNAMNET VOLVO

Namnet Volvo är latin och betyder ungefär "jag rullar". AB Delmar & Co Patentbyrå lämnade som ombud för Aktiebolaget Volvo den 11 maj 1915 in en ansökan om registrering till Patentverket av varumärket "Volvo". Märket registrerades för:” lager, särskilt kullager och rullager, maskiner, transmissioner, automobiler med mera.” Namnet fick därefter vila fram till 1926.

UPPSTART OCH FÖDELSEN AV AFFÄRSIDÈN

Bolaget startade upp tillverkningen på hösten 1926 i Nordkulans fabrikslokaler på Hisingen som uppförts 1915 och tidigare ägts av Nordiska kullagerfabriken AB som gått i konkurs 1921. Anläggningarna ropades in av Svenska Handelsbanken som drev rörelsen till december 1925 då de ropades in på en exekutiv auktion av SKF. SKF stöttade dessutom satsningen initialt med ett aktiekapital av 200 000 kronor samt en rörelsekredit på 1 miljon kronor.

Den första serietillverkade bilen med modellbeteckningen Volvo ÖV4 rullade ut ur fabriken den 14 april 1927, detta blev det officiella datumet för Volvos grundande. Redan innan biltillverkningen startade hade Gabrielsson och Larsson planerat för en lastbilstillverkning. Den första ritningen med beteckningen "lastvagn" är daterad 4 december 1926 och ritades av Volvos första tjänsteman Henry Westerberg.

Volvos affärsidé, som den formulerades redan från starten:

1.Att tillverka och sälja automobiler i Sverige och på export

2. Att huvudparten av alla väsentliga komponenter i Volvos bilar skulle vara
konstruerade och ritade av egna tekniker

3. Att försäljningen av bolagets produkter skulle ske genom fristående återförsäljare

KONCERNEN VÄXER

Volvo började snart att bredda verksamheten och tillverkning av lastbilar startade. Lastbilarna var fram till 1950-talet den mest lönsamma delen av företaget och hade en avgörande roll i företagets tidiga framgångar. Lastbilarna såldes såväl i Sverige som utomlands. Man fick även stora örsvarsorder från 1930-talet och framåt. Volvo kom även att köpa upp flera verksamheter som till exempel underleverantörerna Penta-Verken i Skövde och Köpings mekaniska verkstad (tillverkare av växellådstillverkning). Vidare köpte Volvo AB Bolinder-Munktell och Svenska Flygmotor AB.

INTERNATIONELLT STORFÖRETAG

I slutet av andra världskriget var Volvo det enda företag i världen som producerade både personbilar, lastbilar, bussar och traktorer. Efterkrigstidens tillväxt gjorde Volvo till ett internationellt företag med verksamheter över hela världen inom alla segment. På lastbils- och bussidan utvecklades företaget till ett av de stora företagen.
Personbilsdelen växte explosionsartat genom modeller som Volvo PV 444, Volvo PV 544 och Volvo Amazon. Volvo omsatte 483 miljoner kronor år 1954 och hade 4 500 anställda med ett aktiekapital på 75 miljoner kronor.

Volvos chef vid denna tid var Gunnar Engellau som bland annat drev på satsningen på USA-marknaden som kom att bli företagets viktigaste marknad på personbilssidan. Under 1960-talet följde flera nya fabriker utanför Sverige, bland annat i Gent. Då Engellau tog över ledningen av Volvo hade man 12 000 anställda, omsatte 600 miljoner kronor och tillverkade 31 000 bilar. Då han lämnade Volvo uppgick antalet anställda till 40 000 personer och man omsatte 6 miljarder kronor och tillverkade 205 000 bilar årligen.

GYLLENHAMMAR "VOLVOS STARKE MAN"

Från 1970 var koncernens starke man Pehr G. Gyllenhammar. Volvo-koncernen var redan vid Gyllenhammars tillträde ett av Sveriges största företag och Gyllenhammar själv försökte genomföra flera stora affärer. Under Gyllenhammars ledning togs flera strategiska beslut, mer eller mindre lyckade. Under Gyllenhammars tid diversifierades Volvo till livsmedels och läkemedelsbranscherna genom förvärv av Procordia och Pharmacia.

Volvo satsade även på Volvo Fritid och man gick även in i nederländska DAF:s personbilstillverkning.
Bland avbrutna satsningar märks ett storskaligt oljesamarbete med norska staten, ett tänkt samgående mellan Volvo och Saab, den kortvariga alliansen med Anders Walls Beijerinvest, samt samarbetet med läkemedelsföretaget Fermenta.

Under 1980-talet inleddes ett samarbete med Renaultkoncernen som fortsätter än idag. Gyllenhammars planer på en sammanslagning av Volvo Personvagnar med Renault misslyckades och han tvingades därför lämna ordförandeskapet i AB Volvo den 2 december 1993, fem dagar före den extra bolagsstämman. Till ny ordförande utsågs den 20 december ABB-direktören Bert-Olof Svanholm. Ny vd blev Sören Gyll.

FRÅN 1993 FRAM TILL IDAG.

Under de senaste två decennierna har Volvo rationaliserats betydande. Man har inte bara sålt av dagligvarorna och läkemedelsdelarna utan sålde även av personbilsdelen till Ford Motor Company år 1999. Istället har fokus varit på att investera inom industriella fordon.

Volvo Personvagnar ingick i den svenska Volvokoncernen fram till 1999 då amerikanska Ford köpte upp personbilstillverkningen. Volvo Personvagnar Aktiebolag eller Volvo Car Corporation är en svensk biltillverkare men bolaget ägs idag till 51% av kinesiska Zhejiang Geely Holding Group, till 37% av en regional investeringsfond i Daqing och till 12% av en liknande fond i Jiading.

I kommande artiklar på denna webbplats ska jag närmare analysera och diskutera hur Volvo utvecklats de senaste 15-20 åren, och på så vis kanske se vart bolagets sikte är inställt.

Vilken är Volvos framtidsvision?


Uppdaterat 2015-04-06
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum