Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Volvo: historia
Volvo: analys. Del 1
Volvo: analys. Del 2
Procter & Gamble: historia
Tvättmedlet Yes säljs av Procter & Gamble
Värdering av Procter & Gamble
Investor: historia
Investor: analys
Nokia: historia.
Nokia: analys.
Apple: historia
Apple: analys. Del 1
Apple: analys. Del 2
Hennes & Mauritz: historia
H & M: analys. Del 1
H & M: analys. Del 2
H & M: slutsatser av analysen.
Walt Disney: historia i årtal.
Walt Disney: Analys. Del 1
Walt Disney: Analys. Del 2
Walt Disney: Analys. Del 3.
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
Värdering av företaget Procter&Gamble. (2014-12-16)Vi hoppas du har följt artikelserien om Proctor & Gamble. Företagets historia följdes av en analys av verksamheten, och nu försöker vi oss på en värdering samt vår åsikt om huruvida aktien är köpvärd.

VÄRDERING.

P&G är per den 14 November 2014 värderat till 2.700 miljoner aktier ggr 88.11 dollar = 237.9 miljarder dollar. Det blir i kronor räknat 237.9 miljarder dollar gr 7.40 kr= 1.760 miljarder kronor. Med en bolagsvinst räknat för 2014 på ungefär 86 MDR kronor är P/E-talet drygt 20 gånger. Detta är en hög värdering i mina ögon eftersom vinsttillväxten per aktie har varit i en nedåtgående trend de senare åren. Det höga P/E-talet har möjligen dessa orsaker:

1. Mycket stark historik med 58 år av höjda utdelningar.
2. Mycket stabil försäljning och vinst vilket genererar starka kassaflöden, vilket förklaras av bolagets konjunkturokänsliga dagligvaror.
3. Sist men inte minst den pågående renodlingen mot att konsolidera produktportföljen till varor med högre marginaler.

Vid en jämförelse mot svenska SCA som delvis har samma produktutbud som P&G kan man se att SCA har ett P/E-tal på ungefär 17 och en direktavkastning på 2.8 %. P&G har som jag tidigare nämnde ett P/E-tal på 20 och en direktavkastning på 2.93 %, så värderingen är i en jämförelse med SCA en aning högre. Då får man beakta den "pricing power" och renodlade affärsverksamhet som P&G har i jämförelse med SCA eftersom den sistnämnda även är ett skogsbolag med betydligt mindre produktsortiment.

FRAMTIDEN

Denna pågående omvandling har under ledning av A G Lafley sedan han åter axlade ledningen som både ordförande och VD 2013, varit en nyckelfaktor för att åter få fart på vinsttillväxten. Nu senast i november 2014 såldes Duracell till Berkshire Hathaway där man i huvudsak erhöll Buffets innehav av aktier i P&G som betalning. Jag antar att denna typ av strukturaffärer kommer att fortsätta för att helt enkelt fasa ut olönsamma delar i avsikt att kunna prioritera de produkter och affärsområden som har högre lönsamhet.

SAMMANFATTNING

Procter & Gamble har en minst sagt fantastisk historik där få kan mäta sig. Bolaget har gång på gång visat sig vara en trendsättare för industrin. Problemet med denna typ av företag är att de oftast inte har någon rabatt på börsen eftersom de har ett så grundmurat förtroende hos investerarna.

Så om jag skulle försöka mig på ett råd i all ödmjuk mening är det beroende på vilken investeringshorisont som du ämnar ha. Skulle det vara på kort sikt skulle jag aldrig säga köp, men på lång sikt är aktien en given kandidat just p.g.a sina trygga återkommande utdelningar. Ett gott alternativ till ett långsiktigt räntekonto nu när räntorna är på extremt låga nivåer.


Uppdaterat 2015-04-05
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum