Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Volvo: historia
Volvo: analys. Del 1
Volvo: analys. Del 2
Procter & Gamble: historia
Tvättmedlet Yes säljs av Procter & Gamble
Värdering av Procter & Gamble
Investor: historia
Investor: analys
Nokia: historia.
Nokia: analys.
Apple: historia
Apple: analys. Del 1
Apple: analys. Del 2
Hennes & Mauritz: historia
H & M: analys. Del 1
H & M: analys. Del 2
H & M: slutsatser av analysen.
Walt Disney: historia i årtal.
Walt Disney: Analys. Del 1
Walt Disney: Analys. Del 2
Walt Disney: Analys. Del 3.
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
H & M: Frågetecken!!!                                       December 2013.


Mina frågeställningar till bolagets intentioner är följande:
 
1. Varför har H&M breddat sig till sex olika varumärken?

Man kan självfallet tala om diversifiering från det huvudsakliga varumärket H&M, men man kan också fråga sig om det skall ses som en möjlig krydda och chans till högre marginaler än det bredare erbjudande H&M står för. Eller om det skall ses som en större övergång för framtida ändamål där något av de sex andra varumärkena skall ta över stafettpinnen från H&M när de eventuellt blir allt mer lågmarginaliserade?! I båda fallen kommer några av varumärkena att gå sämre än de andra, och således kräva kapital som skjuts till från en ändlig kassa vilket kan äventyra den framtida utdelningstillväxten.

2. Hur kommer den allt större bevakningen av H & M av människorättsaktivister samt djur- och miljöaktivister att påverka företagets kostnader för produktframtagningsprogrammen?

Det har knappast undgått någon i vilken tydlig riktning H&M styr sitt CSR, när företagets agerande följs hack i häl av media. Kommer framtagningen av företagets produkter att bli mycket dyrare då man tydligt avser att kontrollera exempelvis underleverantörers arbetsförhållanden för de anställda? Hur gör man om exempelvis spanska INDITEX låter frågan ignoreras och prioriterar lönsamhet? Jag har inget svar på dessa frågor, då jag endast i denna analys vill påtala hur H&M kan bli tvunget att agera för olika scenarior av omvärldsförhållanden. Notera på hur många ställen ordet "BÄSTA" förekommer i bolagets affärsidé.

H&M talar om bolagets framtida och nuvarande storskalsfördelar i sin affärsidé. Detta väcker tankar kring på vilket ben som bolaget väljer att vilja stå på. 

Om vi väljer att anlägga en mer positiv syn på H&M så är det möjligt att företaget vägrar att följa konkurrenter och den övriga marknaden i spåret med kostnadsjakter av olika slag. För i så fall kan man med en kortsiktig nedgång i resultat (1-2 år) bygga ett varumärke som vägrade ge avkall på sina grundprinciper. Detta kan stärka konsumenternas tro på bolagets stadgar, produkter och företagets CSR. Om H&M lyckas visualisera det med ett medialt stöd i ryggen (utan det är man körd, se exempelvis Nokias miljömedvetna satsningar som totalt glömdes bort eller ignorerades) så kan mycket väl H&M bli en stor vinnare på börsen. 
 
H&M i SIFFROR.

I nästa avsnitt kommer vi fram till den intressantaste delen av analysen, när allt ska brytas ned till siffror! Dock tror jag det är väldigt svårt att kunna sätta siffror för framtida vinster. Detta p.g.a att så många olika faktorer kan variera kraftigt under en cykel, t.ex. råvarupriser, hyror, valutadifferenser. Jag kommer i denna analys ge en bild av bolagets situation idag.

Missa inte den avslutande delen av analysen! Den publiceras om några dagar! 

Uppdaterat 2014-06-14
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum