Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Volvo: historia
Volvo: analys. Del 1
Volvo: analys. Del 2
Procter & Gamble: historia
Tvättmedlet Yes säljs av Procter & Gamble
Värdering av Procter & Gamble
Investor: historia
Investor: analys
Nokia: historia.
Nokia: analys.
Apple: historia
Apple: analys. Del 1
Apple: analys. Del 2
Hennes & Mauritz: historia
H & M: analys. Del 1
H & M: analys. Del 2
H & M: slutsatser av analysen.
Walt Disney: historia i årtal.
Walt Disney: Analys. Del 1
Walt Disney: Analys. Del 2
Walt Disney: Analys. Del 3.
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter
Nokia: företagets historia.


NOKIA är ett finländskt företag och en stor tillverkare av telekommunikationsutrustning, främst mobiltelefoner. År 2002 var företagets andel av Finlands bruttonationalprodukt 3,7 procent och 21 procent av den totala exporten. Från att ha varit ett konglomerat med stor tillverkning av gummistövlar och bildäck samt processkontrollutrustning för pappersindustri är företaget framför allt inriktat på telekommunikation.

BEGYNNELSEN

Nokias historia går tillbaka till grundandet av ett träsliperi i Tammerfors 1865 av industrialisten Fredrik Idestam. 1869 valde Idestam att flytta verksamheten till en ny och större anläggning i Nokia som blev Nokia Pappersbruk.

1898 bildades Finska Gummi Ab och 1912 Finska kabel Ab som senare flyttade till Nokia och där tillsammans med pappersbruket blev de dominerade industrierna på den lilla orten. Finska Gummi tillverkade däck för bilar och cyklar samt stövlar och galoscher. 1937 diskuterades för första gången en sammanslagning av de olika företagen men detta skulle komma att ske först 30 år senare.

EFTERKRIGSTID
 
Efter andra världskriget deltog Nokias bolag i betalningen av Finlands krigsskadestånd till Sovjetunionen 1945–1952. Efter 1952 fortsatte företagen med export till Sovjetunionen inom ramen för de handelsavtal som träffades mellan Finland och Sovjetunionen.

Finska kabel skapade i sin tur en elektronikdivision 1960 vilket är det som skapat dagens Nokia. Elektronikdivisionen var i början en mycket liten del och stod helt i skuggan av kabeltillverkningen. Under 1970-talet tog elektronikdelen fram radiotelefoner som startade utvecklingen mot dagens världskoncern.
 
En viktig exportmarknad var precis som tidigare Sovjetunionen som efterfrågade telekommunikation till sina väldiga oljefält. 1967 slogs de tre olika delarna samman: Finska kabel, Finska gummi och Nokia pappersbruk till ett och samma företag.

NOKIA-EN TEKNOLOGISK GIGANT FÖDS

Westerlund efterträddes 1977 av Kari Kairamo som skulle leda Nokia under 1980-talets år av stora utbyggnader och uppköp av konkurrenter. Kairamo gjorde bland annat omfattande uppköp av europeiska tv-tillverkare för att stärka Nokias position på marknaden. Nokia köpte bland annat upp svenska Luxor och finska konkurrenter som Salora 1984.

Nokia skapade 1979 Mobira tillsammans med Salora och man slog sig sedan samman. Televa och Nokia bildade 1981 Telenokia som i sin tur tog namnet Nokia-Mobira som förenklades till Nokia. Koncernchefen Kairamo var drivande i företagets internationalisering.

I början av 1990-talet fick man stora problem och läget såg kritiskt ut för en av Finlands stora industrikoncerner. Sovjetunionens sönderfall tog bort en av företagets största exportmarknader och man hade stora förluster inom TV-tillverkningen. En av intressenterna var L. M. Ericsson som i slutändan avböjde ett köp då man inte kom överens om vilka delar av koncernen som skulle ingå. År 1991 kom en milstolpe då Nokia lanserade GSM genom att i Helsingfors ringa det första GSM-samtalet någonsin.

J. OLLILA= "MR NOKIA"

1992 tog Jorma Ollila över som koncernchef och vände förluster till vinster under perioden 1993–1994. 1995 började mobiltelefoniexpansionen där Nokia var ett av tre världsledande företag. Under 1990-talet sålde man ut de delar som en gång i tiden slagits samman och bildat det moderna Nokia: gummidivisionen såldes och blev Nokian, likaså såldes Nokia Data samt TV-tillverkningen. År 1999 lanserade Nokia WAP-tekniken.

Nokias framgångar låg bland annat i förmågan att hela tiden utveckla nya telefonapparater och att man snabbt såg vad marknaden efterfrågade och tog fram telefoner som passade för privat konsumtion. Nokia var till exempel tidiga med funktioner som spel och kalender i sina telefonapparater. 2006 bildade Nokia och Siemens ett gemensamt bolag för sina nätverksdivisioner, Nokia Siemens Networks. 2009 placerade sig Nokia som plats fem på Interbrands lista över världens bästa varumärken. Placeringen innebar även titeln som det bästa icke-amerikanska varumärket på listan som ansåg det vara värt c:a 237 miljarder kronor. 

Uppdaterat 2013-07-09
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum