Hem
Vill du veta hur skatten beräknas?
Var öppnar du ett Investeringssparkonto?
Så här blir det i praktiken: Placeringarna och deklarationen
Skatteavtal med andra länder
Avdragsrätt för utländsk skatt på aktieutdelningar
Utdelningar är också skattefria!
Kvitta bort ISK-skatten!
Aktieanalyser
Lag om investeringssparkonto
Vad säger Inkomstskattelagen om investeringssparkontot?
Skatteverkets information från 2020 om ISK
Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.
Om oss
Sök
Logga in
Nyheter

Skatteverkets information om kapitalförsäkringar.

Kapitalförsäkringar 
 
Vilka blir skillnadena mellan de två sparformerna investeringssparkonto och kapitalförsäkring? 
 
De viktigaste skillnaderna är följande:

•Investeringssparkontot är inte någon försäkring och värdepappren som förvaras på kontot ägs direkt av kontoinnehavaren.

•Kapitalförsäkringarna innehåller alltid ett försäkringsmoment och tillgångarna i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag.

•Investeringssparkontot kan tillhandahållas av kreditinstitut och värdepappersbolag, men inte av försäkringsbolag.

•Kapitalförsäkringarna beskattas enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel medan investeringssparkontot beskattas enligt inkomstskattelagen.

•För en kapitalförsäkring är skatten en definitiv källskatt som beräknas separat utan koppling till andra inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital. Den schablonmässiga avkastningen på en kapitalförsäkring kan därför inte kvittas mot förluster och utgifter i kapital.

•Den schablonmässiga avkastningen på ett investeringssparkonto kan kvittas mot förluster och utgifter i kapital.

•Kapitalunderlaget räknas inte ut på samma sätt för ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring.

•Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto är skyddat, upp till ett visst belopp, av insättningsgarantin och investerarskyddet.


Hur mycket avkastningsskatt ska jag betala på mitt sparande i en kapitalförsäkring från och med 2012? 
 
Riksdagen har beslutat om ändrade regler för kapitalförsäkringar.
De börjar att gälla från och med den 1 januari 2012.
Avkastningsskatten ska beräknas utifrån ett kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget beräknas varje år till summan av:
•värdet på kapitalförsäkringen vid årets ingång
•värdet av inbetalda premier under första halvåret
•hälften av värdet av inbetalda premier under andra halvåret.

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan, den 30 november året före beskattningsåret. På det framräknade resultatet får du betala en avkastningsskatt med 30 procent.
Uppdaterat 2020-08-27
Utskriftsvänlig sida
info@investeringssparkonto.fr
Provided by Webforum